364 Gün Her Akşam Sema

Her akşam tekkimizde yaklaşık 30 gönüllü derviş hizmet eder.Bu sayı cumartesi günleri ise 100’ün üzerine çıkar.

Her Cumartesi günü izmirin geleneksel lokma’sı dökülür ve misafirlerimize ücretsi olarak dağıtılır.

Bu mekana gelenlere hergün sema edilir her renk, dil, din ve ırk ayrımı yapmaksızın hizmet edilir. Ve hergün ücretsiz çay ikram edilir.

Dünyada her gün sema edilen tek yerdir.