ayirac

Din Olarak İslam’a Peygamber Olarak Muhammed’e(Sav)İman


Değerli müminler bu ahir zaman denilen zaman boyutunda ne yazık ki Müslümanların dini inançlarıyla oynanmaktadır.Gün geçmiyor ki adına yazar denilen veya fikir adamı denilen veyahutta din profesörü denilen kimseler yazılı ve görsel medyada endamlarını göstermekte ve bizlere sapıklıklarını satmaktalar.

Bu, yurdumuzun yetiştirdiği kimisi dönek, kimisi dinsiz, kimisi dinini ranta satan kimseler gözümüzün içene baka baka, birazda gözümüze soka soka, dinsizliklerini gizleyerek veya gizlemeyerek salyalarını akıtmaktalar. Bunları yaparkende İslam dışı inanışlara hoş görünmek adına yapmaktadırlar.

Oysa Allah (cc) yüce kitabında “Onu her dinin üstüne çıkarmak için, Resulünü hidayet ve hak dinle gönderen O'dur. Buna şahit olarak Allah yeter.” (Fetih, 28) buyurarak Allah Resulü Muhammed Mustafa (sav) in getirdiği dini yüceltmiştir. Bu dinin dışında kalacak olanları da “Kim kendisine doğru yol besbelli olduktan sonra Peygamber'e karşı çıkar, müminlerin yolundan başkasına uyup giderse, onu döndüğü yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir gidiş yeridir.” (Nisa 4/115) ayetiyle tehdit etmiştir. Ne yazık ki bazı zavallılar bu ayetleri görmezden gelip Allah’ ı (cc) rab ve yaratıcı, Allah Resulü Muhammed Mustafa’yı (sav) peygamber, Kuran’ı kendisine ilahi kitap olarak görmeyen ve inanmayanları da cennete sokma telaşındalar. Oysa Allah Resulü Muhammed Mustafa (sav) bir hadisi şerifinde "Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki eğer Musa aranızda olup da beni terk edip ona uysaydınız apaçık bir sapıklığa düşerdiniz. Ümmetler içinde en şanslı ümmet sizsiniz, peygamberler içinde en şanslı peygamberde benim."[Taberânî] buyurarak nasıl inanmamız gerektiği için bize ışık saçmakta yolumuzu aydınlatmaktadır.

Ebû Hureyre'den nakledilen bir hadiste de Allah Resulü Muhammed Mustafa (sav) "Muhammed'in nefsi elinde olana yemin ederim ki, yahudi olsun, hristiyan olsun bu ümmetten beni duyup da getirdiğim Kitab'a iman etmeden ölen kimse mutlaka cehennemlik olur!" [Müslim] buyurarak Allah’a, Kura’a inanmayanların asla cennete gidemeyeceklerini haykırırken bazı sapık fikirliler ne yazık ki yahudileri de hırıstiyanları da kendi kafalarınca cennetlik ediyorlar. Allah ta cevaben Yüce kitabında “Kendilerine kitap verilenlerden oldukları halde Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve Peygamberinin haram ettiğini haram tanımayan ve hak dinini din edinmeyenlere küçülmüş oldukları halde kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın! [Tevbe-29] buyurarak bizim ne yapmamız gerektiğini bildirmektedir.

Kıymetli kardeşlerim etrafımızda gezen sinsi münafıkları ve müşrikleri tanımlayalım, bunların hile ve desiselerinden kaçınalım.

Yüce Allah ın yüce kitabındaki “Şânım hakkı için, sana vahiyle gelen bu kadar bilgiden sonra, kalkıp da onların arzu ve heveslerine uyacak olursan, sana Allah’tan ne bir dost bulunur, ne de bir yardımcı.”( Bakara 2 /120) bu tehdidini unutmayalım. Her daim zikir ile imanımızı tazeleyelim ve kuvvetlendirelim. Şu ayeti kerimeyi hatırlayalım;

“Andolsun, eğer sana gelen bunca ilimden sonra onların hevalarına uyacak olursan, o zaman gerçekten zalimlerden olursun!”( Bakara 2/145)

Selam ve dua ile kalın.

ayirac

Mustafa ÖZBAĞ  26.11.2009

  i-4 i-3 i-2 i-1 instagram
canliyayin
b 1
salavatıseba
b-3
b-4
b-5
b-6
b-7
b-2
b-8
b-9
Welcome 200GBP Bonus at Bet365 here.