ayirac

Etrafına daima insaflı ve merhametli ol. Allah Kuran’ında en büyük özelliklerinden olarak merhametini öne çıkarmıştır. Birçok ayetinde kendisinin çok ve devamlı bir merhamet ediciliğinden bahseder. O çok merhametlidir. Merhametin kaynağı Allah'tır. İnsanlardaki merhamet, Allah'ın rahmet ve merhametinin bir tecellisi, “O”ndan gelen bir sıfat ve nurdur. Resulullah (sav) "Allah, arz ve semayı yarattığı gün, yüz rahmet yarattı. Her bir rahmet göklerle yer arasını dolduracak kadardır. Ondan yeryüzüne tek bir rahmet indirmiştir. İşte anne, yavrusuna bununla şefkat eder. Vahşi hayvanlar ve kuşlar birbirlerine bununla merhamet ederler. Kıyamet günü geldiği vakit Allah, rahmetine bunu da ilave ederek (tekrar yüze) tamamlayacaktır."(Müslim) buyurmuştur. Merhamet duygusunu geliştirememiş olanların Allah’a sevgileri ve saygıları yoktur. İnsanlara zulmederler. Sadece insanlara mı? hayır, hayvanlara, doğaya ve her şeye zulmederler.

Merhamet; esirgeme, koruma, sevgi gösterme, yardım etme, insanı başkalarına iyilik ve yardım etmeye yönlendiren acıma duygusudur. Tüm yaratılmışlara sevgi ile yaklaşmadır, onları kötülüklerden koruma ve kurtarmaktır, zor durumlarında yardım etme, bağışta bulunma, affetme gibi iyi huy ve davranışların başlıca nedenidir, sen bu duyguların neresindesin kendini tart, ölç, biç, nefsine bak. Sen seviyorum dediklerine karşı bile merhametli değilsin. Bu halinle nerelere layık olacağını gör.

 

Allah merhametlidir. “O, merhametlilerin en merhametlisidir.”(A’raf-151) sen “O”nun haliyle hallen. Bilmiş ol “Merhamet etmeyene merhamet olunmaz” demiş, Muhammed Mustafa (sav) (Buhari-Müslim-Tirmizi-Ebu Davud). Etrafına merhamet et. Sertlik, katılık, acımasızlık bizim yolumuz değildir. Çünkü Allah peygamberimiz için "Ey insanlar, şüphesiz ki size, kendinizden bir Peygamber gelmiştir. Sıkıntıya düşmeniz ona ağır gelir. O size, son derece düşkündür. Müminlere çok şefkatli ve merhametlidir."(Tevbe-128) buyurmuştur. “Ey Muhammed, biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik”(Enbiya-107). “Allah’ın rahmeti sebebiyle onlara yumuşak davrandın. Eğer sen kaba ve katı kalbi olsaydın, muhakkak ki insanlar etrafından dağılır giderlerdi. Öyleyse onları affet ve bağışlanmalarını dile. İşlerde onlarla istişare et. Bir işe de azmettin mi Allah'a tevekkül et. Şüphesiz ki Allah, tevekkül edenleri sever. (Âl-u İmran-159) diyerek belirttiği Muhammed Mustafa(sav) in ahlakı ne güzel ahlak. Allah peygamberini kendi sıfatıyla sıfatlandırmış sende Kuran’a uy, Muhammed(sav) e tabi ol merhametlilerden ol. Sen büyüklere hizmet et, elinin altındakilere şefkatli ol, merhametli ol. Bütün insanlara merhametli ol. Çocuklara, kadınlara, yaşlılara, yetimlere, kimsesizlere, hastalara ve yoksullara başta olmak üzere tüm insanlara merhamet göstermenin yanı sıra, diğer tüm canlılara da merhametli davranmak senin görevindir. Zalimler çocukların üzerlerine fosfor bombaları atarken, kadınların kızların namuslarını amcasızca kirletirken bunlara karşı duyarsız kalma. Sakın onları kalbinden çıkarma, Allah zalimleri sevmez. Unutma! "Resülullah (sav) buyurdular ki: "Allah, insanlara merhamet etmeyene rahmette bulunmaz. (Buhari, Müslim, Tirmizi) Senin peygamberin bütün alemlere gönderilmiştir. Buradaki "Alemler"den maksat, Resulullah'ın (sav) kendilerine Peygamber olarak gönderildiği bütün varlıklardır. Bu sebeple bütün varlıklara karşı merhametini koru. Onları yerli yerinde yaratılışlarına göre muamelede bulun. Bunların mümin veya kafir olmaları fark etmez. Resulullah'ın(sav) müminler için bir rahmet olması hem dünya hem de ahiret için söz konusudur. Kafirler için rahmet olması ise sadece dünya hayatında söz konusudur. Zira kafirler, Resulullah'ın(sav) sayesinde, geçmiş ümmetlerin uğradıkları, maymuna dönüşme, gökten üzerlerine taş yağma gibi afetlere uğratılmamışlardır.

Allah’ın “Rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Rahmetimi, Allah'tan korkanlara, zekat’ını veren ve ayetlerimize iman eden kimselere yazacağım”(A’raf-159) dediğini unutma.

Müminlere karşı merhametli olman mümin olmanın ölçüsüdür, bir delildir. Allah Kuran’ında “Muhammed, Allahın Resulüdür. Onun yanında bulunan müminler kafirlere karşı çok sert, kendi aralarında son derece merhametlidirler. Onların rüku ve secde ettiklerini görürsün. Onlar Allahın lütuf ve rızasını dilerler. Onların yüzlerinde secde izlerinden nişanları vardır. İşte bu onların Tevrat’ta anlatılan vasıflarıdır. İncil’deki vasıfları da şöyledir: Onlar filizini yarıp çıkarmış, derken kuvvetlenmiş, kalınlaşmış, sapı üzerine dosdoğru dikilmiş bir ekine benzerler ki, bu, çiftçilerin hoşuna gider. İşte Allah, kafirleri öfkelendirmek için, (müminleri böyle çoğaltıp geliştirir.) Allah onlardan iman edip de salih amel işleyenlere mağfiret ve büyük bir mükafat vadetmiştir.” (Fetih-29) buyurmuştur. Unutma ! Resülullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Merhamet; ancak şaki'nin (ebedi hüsrana uğrayanın) kalbinden çıkarılabilir."(Ebu Davud-Tirmizi)

Allah a çok dua et ve Allah seni merhametinle bezesin. "Resülullah (sav) iki secde arasında dahi " Allahım bana mağfiret et, merhamet et, beni zengin kıl, bana hidâyet ver, bana rızık ver” diye dua ederdi.(Ebu Davud-Tirmizi-İbnu Mace)" Bir sahabiye’de şöyle öğretti: Allah’ım bana merhamet et, afiyet ver, hidayet ver, rızık ver!"(Ebu Davud-Nesai)

Bil ki Allah "Ancak tevbe eden, inanıp yararlı iş işleyenler var ya, işte Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah bağışlar ve merhamet eder"(Furkan-70) buyurmuştur.

ayirac

 

25.05.2010 Mustafa ÖZBAĞ

 

  i-4 i-3 i-2 i-1 instagram
canliyayin
b 1
salavatıseba
b-3
b-4
b-5
b-6
b-7
b-2
b-8
b-9
Welcome 200GBP Bonus at Bet365 here.