ayirac

Savaş Farzdır

İnsanların canları kutsaldır. Eğer birileri zulmederek bu canlara kast ediyorlarsa bunlarla savaşmak bütün insanlığın hakkı olur. Müminler için kendilerinin canlarına, mallarına, namuslarına, topraklarına, dinlerine kast ediyorlarsa savaşmaları farz olur. Bu farzı yerine getirmek bütün müminler için çok kuvvetli bir ibadettir. Hac tanda oruç tanda, zekat tanda daha sevaptır.

Kıymetli kardeşlerim memleketimiz dar bir yoldan geçmekte, pkk denilen uluslararası terör örgütü ile adı konulmamış bir savaş yapılmakta. Bu savaşın namusu yok ne yazık ki.  Uluslararası güçlerin taşeronu gibi hareket etmekte bu örgüt. Türkiye ne zaman Ortadoğu ile ilgilense, ne zaman Filistin dese ya darbe girişimlerine ya da pkk terörüne maruz kalmakta, adeta bize deniliyor ki sakın kafanızı kaldırmayın, etrafınızla ilgilenmeyin, yok böyle olmaz. Yeter artık savaşmaksa savaşmak, sonuna kadar. Bizim milletimiz böyle yaşamaya alışkın değildir. Biz böyle süklüm püklüm nereden geleceği belli olmayan bombalara maruz bir hayat yaşayamayız. Antlaşmaları fesh eden biz değiliz. O sebeple kendimizi korumamız ve fitne ateşini söndürmemiz farzdır. Karşımızdaki ney düğü belirsiz güruh kuran da bahsedilenler gibi davranmakta.“Onlar, kendileriyle antlaşma yaptığın halde her defasında antlaşmalarını bozarlar ve bundan hiç çekinmezler.”(Enfal-56) çünkü bunlar eski ataları gibi müşriktirler, fitnecidirler, Yahudi emrindedirler. “Allah nezdinde canlıların en kötüsü, inkâr edenlerdir. Onlar iman etmezler.”(Enfal-55)Allah katında, yeryüzünde hareket eden canlıların en şerlisi, Allah ın birliğini inkâr edip, ondan başkasına tapan kâfirlerdir. Onlar, Allah'ın indirdiği vahye iman etmezler. Kıymetli kardeşlerim bu ayet-i kerime, Beni Kureyza Yahudileri hakkında nazil olmuştur. Bu kabilenin ileri gelenlerinden Kâb'b b. el-Eşref ve taraftarları, Resulullah'a karşı savaşmayacaklarına dair bir antlaşma yapmışlar fakat Hendek savaşında bu antlaşmayı bozarak Resulullah'ın düşmanlarına arka çıkmışlardır. Şimdide pkk ya arka çıkıyorlar bize karşı. Bu açık artık. İllaki bu teröristin üzerinden pasaport çıkacak değil ya.

Artık Türkiye kendisine hangi sınırdan saldırı gelirse savunma pozisyonundan çıkacağını ve o devlete karşı savaş ilan edeceğini ve ne pahasına olursa olsun savaşacağını ilan etmeli. Bu sınır şu anda kuzey ırak sınırıdır. Ya kuzey ırak yönetimi bu işi bertaraf eder ya da Türkiye orayı feth eder, oradaki terör guruplarını imha eder ve oraya bir valisini tayin ederek, iç işlerinde hür dış işlerinde Türkiye ye bağlı bir yönetim oluşturur. Zaten dedelerimizin feth edip bize bırakıp, bizim elimizden alınan yerimiz. Kerkük Musul zaten bizim ve bizim olmalı. O bölgede ve Türkiye içerisinde teröre destek veren bütün gurubları ve yandaşlarını öyle bir cezalandırmalı ki bir daha böyle bir zalimliğe kimse cesaret edememeli. Allah ta kuran ında öyle buyurur.”Bundan dolayı onları harpte yakalarsan, kendilerinden sonrakilere de gözdağı olacak şekilde ağır bir cezaya çarptır, belki ibret alırlar.”(Enfal-57) evet ibret alsınlar ki bir daha masumları katletme cesaretini bulamasınlar. Hatta bu mesele kuzey ırakta bırakılmamalı Telaviv e kadar gitmelidir. Kudüs kurtarılmalı, Filistinliler hür edilmelidir. Türkiye bunu yapmalı ve bütün insanlığa örnek olarak göstermelidir.

Eğer bazı aklı geriler bu örgütün mümin bir örgüt olduğunu zannediyorsa bu sebeple onları kurtarmaya çalışıyorsa bu da mümkün değildir. Bu bir kara propagandadır. Eğer öyle olsalar bile bu durumunda fetvası vardır ve bellidir. Allah kuranında buyurur ki “Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle vuruşurlarsa aralarını düzeltin. Şayet biri ötekine saldırırsa, Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafla savaşın. Eğer dönerse aralarını adaletle düzeltin ve (her işte) adaletli davranın. Şüphesiz ki Allah, adil davrananları sever.”(Hucurat-9) ve Hz. Ali'nin şöyle dediği rivayet edilir: "Dinden çıkanlara, biati bozanlara ve zulmü adet haline getirmiş olanlara karşı savaşmakla emrolundum." Bizde emrolunduk.

İnsanlarımızın başı sağ olsun. Oyuna gelmeyelim, elinde silah olanlarla savaşmak devletin görevidir. Eğer devlet bu noktada gönüllü toplarsa hazırız. Zalimlere ders vermek her mümin için farzdır.

ayirac

Selam ve dua ile kalın. 21.06.2010  Mustafa ÖZBAĞ

  i-4 i-3 i-2 i-1 instagram
canliyayin
b 1
salavatıseba
b-3
b-4
b-5
b-6
b-7
b-2
b-8
b-9
Welcome 200GBP Bonus at Bet365 here.