2010-01-02-sohbet

MUSTAFA ÖZBAĞ EFENDİ SOHBETLERİ


YER : KARABAŞ-İ VELİ KÜLTÜR MERKEZİ

TARİH : 02/ OCAK / 2010

Selamun aleyküm

Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenabı hak ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin, nefeslerinizi hayırlı eylesin, korktuklarınızdan korusun, umduklarınıza nail eylesin.

Rüyaları buradan böyle yormuyorum. Rüyaları karşılıklı inşallah soracaklar.

SORU : (Bu soru tam anlaşılmamış)namazda birinci tahiyatla, ikinci yani son tahiyat farklı demiş. Nasıl olmalı bunu anlatabilir misiniz?

CEVAP: Yani muhakkak ki farklı farz namazlarında birinci tahiyatta sadece Salli Barikler okunmaz, Rabbena okunmaz. Farz olmayan namazlarda Son rekatında ise Salli Barik ile Rabbena da okunur.

SORU:Bayan Ramazan orucunu tutamıyor.Hamilelik sebebiyle.Şimdi tutmak istiyor.Bazıları bir ay boyunca devamlı tutacaksın demişler.Oysa siz bir sohbetinizde sadece ceza orucu ara vermeden tutacaksınız demişsiniz.Yanlış mı?

CEVAP: Doğru! Bakın, bir kimsenin Ramazan ayı ile alakalı 30 gün orucu var ise, 30 gün orucunu istediği gibi kaza eder. 3 gün 3 gün kaza eder, beş gün 5 gün kaza eder. Durumu müsait oldukça kaza eder .Bir kimsenin eğer ki ceza orucu, kefaret orucu var ise bu sürekli tutacak olduğu bir oruçtur.

SORU: yunus farkında olmadan hangi nefis meratibine geldi?

CEVAP:Bir peygamberin farkında olmadan gelmesi diye bir şey yoktur. Kaldı ki onlar peygamberdir. Peygamberler için nefis meratibi diye bir şey yoktur. Çünkü peygamberler ismet sıfatı ile sıfatlanmışlardır. Peygamberler Allah tarafından korunmuş, Allah tarafından muhafaza edilmiş, Allah tarafından eğitimleri ve öğretimleri tamamlanmıştır. Bir peygamber asla nefis meratibi olarak herhangi bir nefis meratibi yoktur. Ama bir peygamber Allah’ın sıfatları ile alakalı, tecelliyatları ile alakalı yani buna biz ehli tasavvufta seyr- i sülük deriz. Bu farklı bir şeydir ama bu nefis meratibi değildir. Nefis meratibi peygamber olmayan insanlar için geçerlidir. Bazı insanlar tasavvuf adına bir şeyler yaparlarken, bir şeyler söylerlerken yapmış oldukları ve söylemiş oldukları şeyler, dinin Kuran ve sünnet dairesindeki hukukuna, hükmüne, anlayışına uygun olması gerekir. Yani hangi peygamberleri biz nefis meratibleri olarak nefis terbiyesine katacağız ki? Bu peygamberin kâmil olmadığını gösterir o zaman. Peygamber kâmil olmadan peygamberlik yapabilir mi? Allah ona peygamberlik lütfeder,Allah ona peygamberlik ikram eder mi? Allah onu peygamberlikle görevlendirir mi? Bunun içerisinde eksiklik var, yanlışlık var. O soruyu kim sorduysa normalde soruyu sorduğu yer, sohbet bunları belirtsin. Bunlar , Allah muhafaza eylesin, sapıklıktır. Hiçbir peygamberin üzerinde günahı kâbair düşünülemez. Eğer düşünürse o kimse o kimse şirke düşmüştür, küfürdür. Hiçbir peygamber günahı kâbair işlemez, işletilmez. Geçmiş peygamberlerin üzerlerinde küçük hatalar vardır. Ona ehli şeriat zelle der. Küçük hata, küçücük hata. Yunus a.s.’mın Allah’ın emrini beklemeksizin tebliğle vazifelendirildiği şehirden uzaklaşmayı istemesi gibi. Orada hicret için emir bekleyecekti. Hicret için emir bekleyip Allah o’na hicret emir verirse o şehirden çıkacaktı. Ama O Allah’ın hicret emrini beklemeksizin o şehirden çıktı. Ve Cenabı Hak O’nun hakkında zelle, yani Allah’ın emrini beklemeksizin, kendi cüzi iradesiyle gitti. Kendi iradesiyle davrandı. Ve Allah O’nu kendi iradesiyle davrandığı için O’nun bu noktada zelleye düştüğünü söyledi. Yani Allah’ın emrini beklemedi. Bu nefis meratibiyle alakalı değil. Nefis meratibi, insanın haramlarla, helallerle alakalı bir şeyidir. Yani bir dervişin nefis meratibi ile, nefisle mücadelesi ile bir peygamberin böyle bir mücadelesi yoktur. Peygamberlerin şeytanları da Müslüman olmuştur. Peygamberlerin nefisleri de Müslüman olmuştur. Ama onlarda küçücük hatalar vardır. O da geçmiş peygamberlerde. Peygamber S.A.S hazretlerinde oda yoktur. Ve Muhammed-i Mustafa S.A.S. hazretleri der ki; “Beni Rabbim terbiye etti ve ne güzel terbiye etti.” Peygamberlerin bu noktadaki fıtraten yaradılışları peygamberlik üzerinedir. Onlara peygamberlik elbisesi sonradan giydirilmemiştir. İsa A.S. doğar. İsa A.S. doğduğu zaman Cenabı Hak Meryem validemize der ki, “Sus, sen konuşma çocuk konuşsun!” Ve İsa beşikteyken Allah’ın varlığını, birliğini, kendisinin de Allah’ın resulü, nebisi olduğunu haykırmış. Her peygamber, peygamber doğar. Onların peygamberlikleri sonradan tebliğ edilir. Ama doğuşta peygamber doğar. Yusuf doğuşta peygamber doğduydu. Yusuf doğuşta peygamber doğduğu için öbür kardeşlerinden farklıydı. Yürüyüşü, davranışı, aklı, fikri, çocukken daha. Allah’a teslimiyeti dahi farklıydı. Ağabeyleri o’nu kuyuya atarken itiraz etti mi? O Allah’a teslim. Çocukken dahi. Ve kuyudan çıkarıldığında, satıldığında köle gibi hiç itiraz etti mi? Allah’a teslim. Her peygamber annesinin karnından peygamber olarak doğar. Ve nice kadınlar Hz. Resulullah s.a.v Hazretlerinin babasının üzerinde peygamberlik nurunu taşıdığını görenler yalvarırlardı S.A.S.’in babasına; beni nikahına al diye. Niçin? O’nun üzerinde bir peygamberlik nuru var çünkü. Ondan doğacak olan çocuk, peygamber olarak doğacak. Ve bunu o günün insanları bir peygamberin geleceğini bildiğinden. Ve o peygamberin Mekke’de doğacağını bildiğinden, Medine’ye hicret edeceğini bildiğinden büyük aileler, tanınmış aileler........ ÇEKİMDE KOPUKLUK OLMUŞ

NAMAZIN TOPLUMDAKİ ÖNEMİ

Kasten terk ediyor sandı. Hanefiler demişler ki; günahı kebair işler açıkça. Ama ceza kurmuşlar.”Bir kimse namazı kasten terk ederse ona namaz tebliğ edilir. Yine terk ederse hapsedilir. Yine terk etmeye devam ederse tuzlu su içirilerekten katledilir” demişler. Kıymetli kardeşlerim, namaz dinin direği. Namaz, Allah Resulü’nün tabiri ile S.A.S. hazretlerinin; “En son yıkılacak olan kale”. Diyor ki;”Son kaledir namaz.” Orası da yıkıldı mı o kimsenin imanı kalmaz. O manada. Namazlarınızı kılın. Eşlerinize namazlarını sevdirin ve kıldırın. Çocuklarınıza namazlarını sevdirin ve kıldırın. Büyükler! Camiye giderken çocuklarınızı camiye götürün. Sohbetlere ve zikirlere giderken çocuklarınızı sohbetlere ve zikirlere götürün. Namazsız bir toplum, kötülüklerin içerisine boğulmuş bir toplumdur. Namazsız bir toplum, Allah’a açıkça isyan eden, Allah’a açıkça düşmanlık eden bir topluluktur. Namazsız bir toplumda hiç kimsenin can emniyeti, mal emniyeti, namus emniyeti, din emniyeti, akıl emniyeti kalmamıştır. O topluluk emniyetsiz bir topluluktur. O topluluk vahşi bir topluluktur. İki ayaklı vahşi yaratıkların dolaştığı bir topluluktur namaz kılmayan bir topluluk. Evet! Vahşidir onlar. İlkeldir onlar, ilkel. Çağdışıdır onlar. Namaz kılmayan bir toplulukta her türlü vahşet, her türlü zulüm, her türlü isyan, her türlü tuğyan vardır. Namazı terk etmişler. Namazı terk ettiysen dinin bütün hükümlerini terk edersin. Namazı terk eden içki de içer, namazı terk eden kumar da oynar, namazı terk eden zina da eder, namazı terk eden faizcilik de yapar, namazı terk eden anne babaya asi olur, namazı terk eden ,çok affedersiniz, livata da yapar. Erkek erkeğe düşer kalkar, namazı terk eden yılbaşı der sabahlara kadar içer eğlenir.Namazı terk eden ilkel bir topluluktur. İlkel! Namaz kılmamayı ilericilik olarak görüyorlar. Oysa namaz kılmak Adem’den itibaren farzdır. İlk defa Muhammed Mustafa (s.a.s.) hazretleri namaz kılmadı. İlk defa Muhammedi Mustafa oruç tutmadı. Ve insanların dinsiz kaldığı bir zaman yoktur. Allah din göndermediği hiçbir kavim bırakmamıştır. Peygamber göndermediği hiçbir kavim bırakmamıştır. Ve o namaz kılmayan bir kimse dini reddetmiştir. Namazı açıkça terk eden, namaza açıkça karşı gelen bir kimse dini terk etmiştir ki, din hayvanlara farz değildir. Hayvanlar dinden sorumlu değildir, akılsızlar dinden sorumlu değildir. Aklı yok, dinden sorumlu değil. Hayvan, dinden sorumlu değil. Namaz, çok affedersiniz eşekler namazdan sorumlu değil. Kuşlar, balıklar namazdan sorumlu değil. Bir kimse kasten namazı reddediyorsa, evet ilkeldir o kimse. Neden ilkeldir? O hayvanlaşmıştır. “Ben sizi en güzel surette yarattım. Ahseni takvim üzerine. Eğer nefsinize uyarsanız, eğer şeytana uyarsanız, eğer Allah’a, peygamberlerine, kitaplarına uymazsanız aşağıların aşağısına inersiniz. Esfele safilin, hayvandan daha aşağı olursunuz.” Ve Allah geçmiş kavimlerden bir kısmını maymunlaştırdı. Namazdan dolayı, Allah’a isyandan dolayı, Allah’ı tanımamadan dolayı. Biz bir kısmını timsahlara benzettik, bir kısmını maymunlara benzetti. Bir kısım timsah ve kertenkeleler var. Ay hali görürler dişileri. O dişileri ay hali gören kertenkeleler, timsahlar hayvanlaştırılmış olanlar. Bunu tıp incelesin, bunu hayvanları inceleyenler incelesin. İbretlik! Allah onları gösteriyor. Ve bir gün gazaya çıktıklarında sahabeler aç kaldılar. Aç aklınca kertenkele topladılar. Kertenkeleleri öldürdüler, tencerenin içerisine kertenkeleleri koydular pişiriyorlar. Allah Resullu s.a.s. geldi bir baktı kertenkele pişiriyor tüm sahabe. Elindeki asayla tüm kertenkele pişen ocakları devirdi söndürdü. Dediler ki;”Ya Resulallah haram mı? Korkarım ki dedi bu kertenkeleler o Allah’ın bir kısım kavimleri kertenkeleye çevirdiği kavimlerdir. O yüzden dedim devirdim. Dediler ki;”Ya Muhammed bu kertenkeleler o kertenkelelerden değil. Bunlar işte şunlardan, şu cinslerden. Bunları yiyebilirsiniz o zaman dedi.Dikkat edin kıymetli kardeşler! Allah’a isyanın, Allah’a tuğyanın, Allah’ı dinlememenin ve O’nu açıkça inkâr etmenin ve O’nun emirlerini açıkça çiğnemenin sonudur bu. Ve Cenabı Hak onları zahiren hayvanlaştırmıştır. Şimdi de manen hayvanlaşanlar gibi. Şimdi manen hayvanlaşıyorlar. Hayvanlar açıkça orta yerde cinsel ilişkiye giriyor, insanlar giriyor şimdi. Hayvanlaşmış! Televizyonlarda giriyor, filmlerde giriyor. Giriyor mu? Giriyor. Bunu görüyor mu insanlar? Görüyor. Onlar hayvanlaşmış. Ya? Onu seyreden de hayvanlaşıyor o esnada. Hatta hayvandan daha aşağı oldu. Allah bizi affetsin. Namaz farz. Açıksın, kapalısın, yan yattı, çamura battı. Yok şu işi yapıyordun, yok bu işi yapıyordun, yok patrondun, yok alimdin, yok zalimdin, yok işçiydin, yok fakirdin, yok zengindin… yok! İman ettin mi? Ettin. Eşhedü enllâ ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abdühu ve resülüh dedin mi? Dedin. Namaz farz kardeşim sana. Namazını kılacaksın. Çalışıyorsun, bayansın, al bir tane örtü başına, al bir tane etek yanına git iş yerinde kıl namazını. Git müdüre söyle. Müdür bey ben namaz kılacağım bana namaz kılacak yer göster de. Git söyle. İşçisin, git müdürüne söyle, git patronuna söyle. Ama farzdı, vacipti ,sünnetti, nafileydi, kazaydı, yapma. Adamın birisi geldi hoca, iyi güzel söylüyorsun namazı herkes kılsın. Bende elemanlar var dedi, yarım saatte öğle namazı kılıyorlar. Yanlış. Namaz kılanlar dikkat edin hakka hukuka. Bir işyerinde namaz kılıyorsun, işyerinde çalışıyorsun, farzını kıl yeter sana. Git evde nafileyi kıl. ,İstanbul’da bir arkadaş var. Diyor bir muhasebeci vardı bende, normalde namazları camide kılıyordu. Ardından bir de evvabil kılıyordu diyor. Vakitler değişmeye başladı diyor, hemen namazdan sonra dükkan kapatmaya başladık diyor, attı diyor, evvabili de, namaz kılmayı da.Neden? Gidecek bir an önce. Hani takva yapıyordun? Evvabil kılıyordun ya adamın yanında mesai saatindeyken. Yok ! Sen evvabili mesai saatinde kılacağım diye uğraşma. Git gece on rekat namaz kıl. Git gece yirmi rekat namaz kıl. Elli rekat namaz kıl gece. Adamın yanında çalışırken dört rekat farzını kıl, yürü bak işine. Dört rekat farzını kıl bak işine.Adamı namaz kılandan nefret ettirme. Arkadaş abdest alacak 15 dakika. Hilalliyor her tarafını, sürtüyor, koşturuyor, tuvalete girdiya nereden duyduysa duymuş, 40 adım atacak ya. Nereden duyduysa duymuş kalkacak. Yani onun sadece o abdest almazdan önceki merasimi yarım saat adamın. Onun abdest alması yarım saat, yarım saatte onun namaz kılması, tadili erkan ile kılacak. Takva ya kardeş. Hayır kardeş nefsine uydun, şeytana uydun. Şeytan seni kandırdı. Şeytan seni aldattı. Abdest 1 dakika. 1 dakika abdest almak.Abdesttin farzı dört. Yüzü yıkamak, elleri-kolları yıkamak, başı mesh etmek, ayağı yıkamak. Farzı kaçmış? Dört. Ağza-burna su vermek, boynunu mesh etmek… pardon! Yüzü yıkayacak, başını mesh edecek, ayakları yıkayacak,kolları yıkayacak, Farzı bu. Geri kalan? Hepsi de sünnet. Yap çok güzel ama 2 dakika en fazla. Ağzını-burnunu su verdin, boyunu mesh ettin, kulakları mesh ettin fazlalık olarak. 2 dakika. 5 dakika da namaz sürmez de sürsün farz et, 7 dakika-10 dakika. Be Müslüman! Müslüman’ım diyorsun 5 vakit namaz 10’ar dakikadan 50 dakika sürer. Sen Allah’a 50 dakikanı ayıramıyorsan nasıl Müslümansın? 50 dakika! Haber dinleyeceğim diyorsun 1 saat oturuyorsun televizyonun karşısında, dizi seyredeceğim diyorsun 2 saat oturuyorsun, film seyredeceğim diyorsun 3 saat oturuyorsun, şarkı dinleyeceğim diyorsun 10 dakika oturuyorsun, günlük 60 dakika namazına ayır ya. Namazsız Müslüman olmaz. Kandırmasın kimse kimseyi. Bir sürü kendi kafalarından alim uyduruyorlar, kendi kafalarından amirler uyduruyorlar, insanları namazda gevşekliğe tabi tutuyorlar. Namaz kılmasınlar diye bakıyorlar, namazı terk etsinler diye bakıyorlar. Çünkü namazı terk ettikçe bozuluyor Müslümanlar. Bir İslam toplumunda, insanlar şehrin ortasında toplanırda açıkça vahşet, fuhşiyet işler mi? Yıl başı kutluyorlar. Hadi Hıristiyanlar toplandı yıl başını kutladı. Sen nesin kardeşim? Sen nesin? Bütün herkes toplanmış, herkes birbirini elliyor. Bir de tacizcileri önlemek için polis tutmuşlar. Tacizcileri yetiştirende sizsiniz. Tacize uğrayacak olanları da yetiştiren sizsiniz. Kendimize gelelim! Kendimize gelelim çocuklarımıza namazı öğretelim. Çocuklarımıza haramı,helali öğretelim, çocuklarımıza yanlışlıkları eksiklikleri öğretelim ve muhakkak namazla alakalı sıkı ve disiplinli olalım. Bir adam namaz kılmıyor mu? Kılmıyor. Kızını verme ona. Verme kızını namaz kılmayan bir adama. Bir kadın, bir kız namaz kılmıyor mu? Kılmıyor. Alma onu. Açıkça namazı terk eden bir kimseyle evlenmeyin. Bu tavsiye.

SORU :Biz eşimle kavga ederken eşim bana 3 kez boş ol,boş ol,boş ol dedi. artık 3’ten 9’a kadar boşsun dedi evi terk etti.(iyi halt etti) daha sonra eve geldi bu şekilde bir gün beraber yaşadık. Şimdi tekrar evi terk etti. Bizim durumumuz hakkında bilgi verir misiniz? Ben boşanmış oluyor muyum?

CEVAP :Gidin bir müftüye müracaat edin. Normalde Hanefiler bunu değişik yorumlayanlar var. Bir erkek bir seferde üç sefer boş ol derse bu talakı tamamlamıştır diyenler var. Bir de bunu tek talak olarak görenler var. Ben bunu eğer ki o kimse cahil bir kimseyse tek talak olarak görüyorum. İnsanlar şu anda dini bilgileri yok. Dini bilgisi olmayan bir insan böyle bir şey yaparsa bu tek talak hükmünde. Alimlerin fetvası var ben oradan söylüyorum. Ama kıymetli kardeşler, eşlerinizle iyi geçinin. Eşlerinizi evi terk edinceye kadar, terk ettirinceye kadar uğraşmayın. Bu noktada insanlar birbirleriyle Kuran ve sünneti önde tutaraktan hayatlarına devam etsinler. Bu kardeş o yüzden şimdi eğer bunu yapan gerçekten ilim ehli bir kimse ise o zaman durumu tehlikeli. Ama cahil,ilim bilmez bir kimse ise ona bakmamız lazım.

SORU :Kazaya kalan namazlarımızı nasıl kılmalıyız? Açıklar mısınız?

CEVAP: Niyet ettim ya Rabbi en son kılamadığım öğlen namazının farzının kazasını kılmaya. Sen kıl boş ver. Bir yazan bulunur onu. Sen namazı kıldın da kabul etmeyen mi var? Allah tabiri caizse gözünüzün içerisine bakıp durur namaz kılsın diye. Namaz kılsın da temizleyeyim, namaz kılsında ben onu affedeyim, namaz kılsın da ben onu kendime dost edeyim diye bakıp durur. Sen kıl namazını.

SORU : Namaz kıldıktan sonra selam esnasında dönüp televizyona bakmak caiz midir?

CEVAP :Olmadı yan tarafa koy ,hem oku hem bak.. Bir kısım eski insanlar namaz esnasında müdahele ederlerdi. Benim çocukluğumda yaşlı kadınlar vardı. Namaz kılarlar. Normalde işte dışarıdan seslenir birisi ona. Seslendiği zaman dışarıdan birisi o içeriden ‘namazdayım’ diye bağırırdı. Cahil kadınlar. Bilmiyorlardı, tabi okuma yazma yok. İnsanlar dini eğitim almamışlar. Normal. Allah bizi affetsin inşallah.

SORU :Güzel ahlaklı olup, namazını kılmayan yada terk eden kimseyle evlenilir mi? Anlayamıyorum iyi insan ama namaz yok.

CEVAP : Vallaha zor. Bakın, evet güzel ahlaklıdır. Bir şey demiyorum. Ama namaz dinin direği. Namaz dinin direği.Hatta İmamı Şafi demiş ki;” bir kimse namazı kasten terk ediyorsa küfür ehlidir o”. Şimdi namaz dinin direği kasten bikrimse namazı kasten terk ederse Şafi’ye göre küfür ehli. Allah muhafaza eylesin. Siz, hem ahlaklı hem namazlı olsun inşallah.

SORU :Video izledim fakat yine de aklıma takıldı. Namaz kılıyor ama karısını dövmek gibi, güzel ahlakı yoksa bu devirde nasıl bir eş seçeceğiz?

CEVAP :Allah muhafaza eylesin. Güzel ahlak Muhammedi Mustafa’nın ahlakıdır. O hiç eşini dövmedi. Döver mi bir adam eşini? Döver. Ayetle sabit mi? Sabit. Serkeşlik yapacağından korktunuz. Ayet-i kerime öyle diyor başı. Bu, erkeğin dayağı kullanması evliliğini kurtarmak için olur. Evliliğini kurtarmak için. Yani bir kadın var işte sen o kadınla hanımının konuşmasını istemiyorsun. Neden? O kadının ahlakı iyi değil. Sen diyorsun ki hanımına bu kadınla konuşma. O da inat eder gibi gidiyor konuşuyor. Ya konuşma bununla. Neden? Sen biliyorsun bu kadın iyi değil. Ve ya sen biliyorsun o aile iyi değil. Ve ya sen biliyorsun o adam iyi değil. Onlarla samimi olmak istemiyorsun. Kadın illaki gidiyor samimi olacağım diye uğraşıyor. Evliliğini kurtarmak kadını o kötülükten muhafaza etmek için dövmek derken kroşe vurmak değil. İslam onu dahi ölçülendirmiş. Omuzu katmaz. Dirsek katmaz. Böyle döveceksin. Hatta bir kısmı demiş ki bedenine yapıştıracak böyle dövecek(Elini bileğinden sağa sola sallayarak gösteriyor)Ne kadar döversen o kadar. Yani el dirseğinden oynayacak o kimsenin eli omzundan değil. Aslında dini bilmiyor insanlar. Şeraitin koyduğu cezada dahi aynıdır. Mesela değnek, sopa, cezası vardır ya, sopa cezasını vuran kimse, mesela 80 değnek ceza aldı. İçki içti 80 değnek. Omzundan kaldırıp da sopayı vuramaz. Hatta bazen bağlamışlar omzundan kollarını o değnekçilerin.Değneği sadece dirseğinden oynasın diye. Elinde bir tane küçük sopa dirseğinden oynatacak. Dedikleri 80 sopa bu! Bize diyorlar ki 80 değnek cezası var. Omuzdan değil. Boksör değilsin, karateci değilsin. Taş kırmıyorsun. Karşındaki kimse mümin. Mümin! Mümine ceza veriyorsun. Ya? O zaman omzundan oynatmak yok. Hanefiler bunu yasaklamışlar. Dinin bütün imamları yasaklamış. Bize 80 sopa deyince; adam alacak küreğin sapını öyle vuracak gibi zannediyoruz biz. Öyle değil. Ve ya da kadını dövecek; kadının ağzını-burnunu kıracak. Öyle değil. Zaten yüze vurmak haramdır kim olursa olsun. Mümin kardeşinizin yüzüne vuramazsınız haram. Çocuklarınızın yüzüne vuramazsınız haram. Eşlerinizin yüzüne vuramazsınız haram. Dışarıda kavga edenler bir başkasının yüzüne vuramaz haram. Haklı olmuş olsan dahi vuramazsın kimsenin yüzüne. Yüze vurmak haramdır. Başa vurmak haramdır. Bir kimsenin kafasına vuramazsın. Haram! Allah muhafaza eylesin. O yüzden bu eğer hanımını döven tövbesi bu. Ne yapacak? Dirseğinden oynatacak elini. Zaten ona da öyle vuramaz. Fiske demişler ona fiske. Bu ne? Evliliğini kurtarmak için olacak. Allah rahmet eğlesin , üstadım öyle dedi. “Oğlum daha benim bir tane fiskem yok” dedi. bende içimden söz verdim. Benim de olmayacak dedim. Olmadı Elhamdülillah. Daha ben çocuklarımı dahi dövmüş değilim. Ben çocuklarıma tokat vurmuş bir kimse değilim. Allah hepsinden de razı olsun. Cenabı Hak hepsine de iyilik, güzellik hayır versin benim bir dediğimi iki etmezler. Terbiye de, edepte Allah razı olsun meth etmek için söylemiyorum. Bunu şundan söylüyorum. Dayakla terbiye olmaz insan. Etrafınıza dayakla korku salmayın. Allah muhafaza eylesin. Bizde ehli tasavvuf eşini ve çocuğunu dövmez. Biz gözümüzü Muhammedi Mustafa’ya dikeriz. Dövmemiş, dövmeyiz biz. Dövmeyiz! Eşlerinizi ve çocuklarınızı dövmeyin. Güzel ahlaklı olun. Dövmeyin! O sizi yükseğe çıkarmaz. Allah bizi affetsin inşallah.

SORU : Karı ve kocanın daha önceki evliliklerinden olma çocukları birbirleriyle evlenebilirler mi?

CEVAP :Evlenebilirler.

SORU :Kaza namazında bazen bir günlük, bazen de her namazın arkasından kılmaya gayret ediyorum. Olmuyor, birini tercih et diyorlar.

CEVAP: Hayır öyle bir şey yok. Olur. Kardeşler siz kaza namazı kılın da nasıl kılıyorsanız kılın. Olmuyor diyen bilmiyor. O bilmediğinden söylüyor. Cahil o kimse. Sen kaza nazmını nasıl müsait oluyorsan öyle kıl. Bırak, gerek yok. Sen günlük kılıyorsun, günlük kıl. Ertesi gün ne bileyim işte yoruldun, yorgun düştün, kılamadın sadece namaz arkasında kıldın, namaz arkasında kıl. Yeter ki kıl! Namazlarını kaza et. Bu noktada bir sıkıntı yok, problem yok. Onu öyle söyleyenler bilmediklerinden.

SORU :Namaz kılan bir insan yalancı şahitlik yaparsa günah mıdır?

CEVAP :Yalancı şahitlik eden insan yalancı şahitlik ederken ölürse imansız gider. Bakın, bir şey söylüyorum. Yalancı şahitlik eden kimse yalancı şahitlik ederken ölürse imansız gider. İçki içen bir kimse içkili bir halde ölürse imansız gider. Hırsızlık yapan bir kimse hırsızlık yaparken ölürse imansız gider. Cenaze namazı kılınmaz bunların. Zina yapan bir kimse zina yaparken ölürse imansız gider. Cenaze namazı kılınmaz onun. Onların cenaze namazı kılınmaz. Kasten şuuru yerinde, aklı yerinde, fikri yerinde, bir kimse hastalığı çekemez hale geldiğinden, ve ya da ben böyle borçlu yaşayacağıma ölürüm daha iyi dedi. ve ya da ben bunu göreceğime öleyim daha iyi dedi. kendi kendine. Aklı, fikri, şuuru yerinde intihar etti. İmansız gider, namazı kılınmaz. Ya bunu saklayıp eğip, büküyorlar. Ya işte tanıdığı var birisi, amcası var, dayısı var, halası var, bu suçu işleyen birisi var. Eğecek, bükecek, saklayacak. Bunu eğip, büküp saklama. Bir kimse içkili ölürse namazı kılınmaz. Adam çekmiş kafayı, çekmiş kafayı binmiş arabaya, vurmuş bir yere. Bütün herkes cenaze namazı kılmaya. Nerede kılıyorsun kardeşim cenaze namazını sen bunun? Nasıl kılıyorsun? Hadis var, hakkında fetva var. Hadis var, hakkında fetva var. Sen nasıl kılıyorsun namazını? Ya o çok zengin adam ya, o öyle ölmüş herkes cenaze namazında. Kılma kardeşim. Kılma!Kılma insanlar içkiden uzaklaşsın.Kılma insanlar zinadan uzaklaşsın.Gitmiş adam zina etmeye,kalbi dayanmamış orada ölmüş.Eee..Saklıycaz,örtcez diye uğraşıyorlar.Ya neyi saklıyorsun,örtüyorsun kardeşim zina haram.Gitmiş bir yerde zina ediyor.Kılma namazını.Kılma bilinsin.Kılma!Bilinsin ,gitmesin,yapmasın.Haram.Yapmayın kardeşim.İçmeyin.Haram yapmayın hırsızlık.Haram yapmayın yalancı şahitlik.”Yalan söyleyen iman üzerine yalan söyleyamez” diyor hadis-i şerif.Yalan söyleme,İman üzerine yalan söylenemz.Müfessirin ne zaman geleceğini biliyormusun.Yalan söylerken küttek gittin.Gittin imansız.Hırsızlık yaparken o damdan o dama atlarken öldü adam..Ölmüş adam ölmüş.Telefon açıyorlar.”Ne yapacağız” “Kılınmaz” dedim cenaza manazı.Kılınmaz.Örtcez,saklıycaz ondan sonra her musallaya gelenin camide hazır cemaat var.Hepside emekli zaten.Biri gelsede şunun namazını kılsak diye bakıyorlar.Geliyor tanıdık tanımadık iyi niyetli “Allahu Ekber”namazını kılıyorlar.İmamlarda iyi niyetli.Kim ölmüş,kim öldürmüş önemli değil.Yani Allah affetsin.Bunu böyle söylemek istemem.Kim gelirse önüne kılıyor namazını.Kılıyor.Artık devletin verdiği bir zorunluluk mu dur?Devlet onlara öylemi emretti? Kim gelirse gelsin önünüze namazınızı kılın mı dedi?Bilmiyorum ki onun hukukunu bilmediğimden bir şey diyemiyorum.İnsan önüne gelenin namazını kılıyor.Adam yıllardır dansözlük yapmış,şantözlük yapmış,Allah’a isyan etmiş,peygambere isyan etmiş,kitaba Kur’an’a küfretmiş Ankara’da Hacı Bayram’a götürüyorlar şeye pardon ,yeni cami yaptılar ya Kocatepe’ye.Herkes sıralanıyor.Be kardeşim bu yıllarca Müslümanlara kan kusturdu.Allah yok dedi,peygamber yok dedi.Kitaba çöl kitabı dedi.Nasıl namazını kılyorsun onun.İstanbul’da da Şişli’de ne cami o? Teşvikiye ! Yıllardır seks filmi çevirmiş ,gelmiş Teşvikiye’de namazını kılıyorlar.Ne ? Sanatçıymış.Memlekette ne kadar Allahın haram ettiği,yasakladığı şeyleri üzerinde bulunduranlar sanatçı.Herkes siyah gözlükler,takım elbiseler,aynalı gözlükler hiç kimse namaz kılmıyor.Onlar dışarıda.Cemaat dışarıda.Alkışlıyacak olanlar dışarıda.Bütün namz kılanlar beş vakit namaz kılanlar hemen tık tık geliyorlar.Kılma.Tanıyormusun?Yok.Kardeş 3 kişi namazını kılarsa bütün Müslümanların üzerinden sakıt olur.3 Kişi.Hanifiye göre.O 3 kişi olma.Çıkın dışarıdaki o alkışlıyacak olan cemaat gelsin kılsın.İslamda cenazenin arkasında alkışlamak yok.Bunlar şirk ehlinin müşriklerin adeti.Alkışlamak var ya,Müşriklerin adeti.Müşrikler cenazeyi alkışlarlar.Müşrik ! Müşrik!Onlar okuyorlar müşriklerin adetlerini,onlar müşriklerin adetlerini okuyaraktan cenazenin arkasını alkışlıyorlar ve diyorlar ki ,”Biz Müşrikiz” Biz “Müşrikiz” diyorlar.Sen ne kılıyon Müslüman o kimsenin namazını.Müşrik.Cenazenin arkasından alkış yapanlardan bir kavim daha var onuda söyliyimde için rahat etsin.Livata yapan Lut kavmi.Lutilerde Lut Aleyhisselam zamanında ölen lutinin arkasından alkışlarlardı.Lutiler!Evet.Bunlar ya luti ya mişrik.İyi namazdan çıkan Müslüman sen nesin?Sen nesin ya?Takip etmiyoruz ki biz.Takip etmiyoruz ki.Biri ölüyor,Müslümanlarda hepimiz bilmemneyiz.Herkes hemen bir şey oluyor arkasından.Birisi internetten bir şey göndermiş bana,okudum güldüm güle güle birde üzüldüm.İşte demiş Hrand Dink öldü herkes Hrand Dinkiz dedi,bilmem kim öldü herkes şuyuz dedi.Birisini söylemiş iyiki demiş filanca ölmedi.Filanca ölseydi herkes buyuz dese napcak bu millet demiş.Evet doğru.Ya Müslüman cahil olmaz.Müslüman cahil olmaz.Müslüman kimin namazını kıldığını bilir.Müslüman kimin namazını kıldığını bilir.Kim bu?Cami cemaatinden mi? Yok.Arkadaşın mı? Yok.Tanıyormusun? Yok.Biliyormusun? Yok.Ne iş yapardı bu ? Yok.Yasaklamışlar artık.Adam gidiyor Zeki Müren’in kafasında keman çalıyor.Öyle değil mi?Ya Müslüman mezarlığında keman çalınır mı?Kabristanın başında.Ama Hadis-i Şerif “ Nasıl yaşarsanız ,öyle ölürsünüz”O sahnede öldü.Hey…Ne büyük iş.Hikmetle bak.Evet.Nasıl yaşadı öyle öldü.Öyle öldü, öyle diriltilecek.Başında Fatiha okuyan yok.Keman çalan var.Başında bir tanesi Fatiha okumamış.Adam almış gırnatayı ,almış kemanı gelmiş.O bundan hoşlanırdı diye.Bak burdakinler zikirden hoşlanıyor.Şu yanda oturanlar ne?Yanıbaşınızdaki misafirler.Buranın ev sahipleri.Şuradaki kabristandakiler.Ya onlar zikirden semadan hoşlanıyorlar.Duadan hoşlanıyorlar.Onların başında insanlar zikrullah yapıyorlar,Kur’an’ı Kerim okuyorlar.3İhlas 1 Fatiha okuyorlar,dua ediyorlar.Gel sende sağlığındayken imanının kemalini yaşa da,imanını hayata geçirdi de,İmanlı bir şekilde göç git bu dünyadan.İmanlı olalım.İmanımızın emrettiği gibi davranalım.Namaz kılalım.Namaz kılmaya teşvik eldim insanları.Açıkça dininizle,diyanetinizle alay eden ,açıkça küfür ehli olan,açıkça şirk ehli olanın peşinden gitmeyelim.Allah bizi affetsin inşallah.

SORU :Kadının babasının evine gitmesinde dinimizce ne kadar zamanda gitme hakkı vardır?

CEVAP : Muhakkak bu kadının kocası , karısını babasının evine göndermiyordur. Soran kadınsa.Erkekse hanımından şikayetçidir,zırt pırt babasına gidiyordur.Bir kadın aynı şehirde yaşıyorsa,babasına haftada bir ziyarete gitmeye hakkı vardır.Haftada bir.Aynı şehirde yaşıyorsa.Aynı şehirde yaşamıyorlarsa yılda bir.Adamlar diyecekler başka şehirden alalım, yılda bir gidelim.Yılda bir başka şehirde olursa.Aynı şehirde olursa haftada bir.Bir kısım düzeltiyorum tekrar söylüyorum.Aynı şehirde olursa haftada bir,ayrı şehirlerde olursa yılda bir.Bazılarıları ayda bir demişler ama bunlar azınlıkta kalmış.Haftada bir.Kadınlar annemize,babamıza gitcez diye kocalarınızın başının etini yemeyin.Adamı tiftiklemeyin.Erkekler hanımlarınız annesine gidecek diye yüzlerinizi eğmeyin onlarında hakkı.Yok birde sıraya koymayın. Bu hafta beninkine gittik,bir daha ki hafta seninkine gittik.Geçen hafta benimkine gitmediydik ama…Ya bırakın bu evlilik değil.Makul,malüm,sevgi,muhabbetle,anlayışla,tatlılıkla,güzellikle.ALLAH bizi affetsin.Böyle söylüyorum erkekler açık veriyorsunuz.Hemen yukarı eşlerinize bakıyorsunuz,bak ne dedi der gibisine.Açık vermeyin.Yukarı gözlerinizi kaşlarınızı kaldırmayın.Sukunetle durun,sukunutle dinleyin.Yada yukarıdan aşağıdakilere “duydun mu?” demesin.Açık vermeyin birbirlerinize.

SORU :Hocam gösterişli namaz günah mı değil mi ve namazını kılarken çok acele edilir mi ve kabul oluyor mu?

CEVAP :Gösterişli namaz farzda güzeldir.Nafilelerde değildir.Gösterişli namaz nedir?Tadili erken ile.Gösterişliden kasıt buysa tadili erkan namazın farzlarındandır.Aceleden kastınız ne?Eğer bir kimse ayeti kerimedeki harfleri yutmuyorsa,acele değildir.Harfleri yutarsa aceledir.Allah cümlemizi affetsin.Cenabı Hak iki cihanda da cümle ümmeti Muhammedi aziz eğlesin.Korktuklarımızdan hıfsı muhafaza eğlesin,umduklarımıza nail eğlesin.

Kardeşler işin özü sevmektir.ALLAH’ı sevin,Resulünü sevin,iman etmiş müminleri sevin.ALLAH’ı seven Resulünü seven,ALLAH’ın farzlarınıda sever.ALLAH ve Resulünü seven,ALLAH ve Resulünün haram ettiği şeylerden düşman olur.ALLAH’ın haram ettiği şeylere düşman olmayan ALLAH ile dost olmaz.Biz içkiye düşmanız.İçki içene değil.Biz kumara düşmanız,kumar oynayana değil.Biz zinaya düşmanız,zina edene değil.Biz yalana düşmanız yalan söyleyene değil.O yüzden kim ALLAH’a dostluk peydah edicekse,ALLAH’ın helalarını sevecek,haramlarından nefret edecek.Kim Resulullah S.A.V.Hazretleri ile dostluk peydah edecekse,ALLAH Resulüne sevgili gelenler ,ona da sevgili gelecek.ALLAH Resulü’nün sevmediği şeylerden oda nefret edecek.Kim müminlerle dost olmak istiyorsa,müminlerin sevdiklerini sevcek ,müninlerin nefret ettiklerinden nefret edecek ki imanı imanı kamil olsun.Ne demiş Musa’ya “Ya Musa dostlarımla dost,düşmanlarımla düşman oldun mu?” demiş.ALLAH’ın dostları ile dost olun.Bunlar sadece şahıs noktasında değil.ALLAH’ın helalleride dostluk noktasındadır.ALLAH’ın helallerini,emirlerini,farzlarını yerine getirin.ALLAH’ın nehyettikleri ,yasakladıklarından uzaklaşın ki ALLAH’a dost olasınız.EL FATİHA MAN SALAVAT….

  i-4 i-3 i-2 i-1 instagram
canliyayin
b 1
salavatıseba
b-3
b-4
b-5
b-6
b-7
b-2
b-8
b-9
Welcome 200GBP Bonus at Bet365 here.