YER : KARABAŞ-İ VELİ KÜLTÜR MERKEZİ
TARİH : 02 EKİM 2007

 

Hazreti Hasan Efendimiz nakletmiştir: Hazreti Resulullah (s.a.v.) Hazretleri : "Kul üç şeyden dolayı sorguya çekilmez. Bunlar içerisinde başını sokacak kadar barındığı evi,belini doğrultacak kadar yiyeceği,üzerine giydiği elbiseleri"buyurmuştur.(Ed-Durru’l-Mensur)

 
 

Demek ki üç şeyden insana sorgu sorulmayacak.Dikkat edin üç şeyden.Bu üçünün dışında her şeyden insana sorgu sorulacak.

 

Birincisi o kimsenin barındığı evi.Yani normal bir ev bir kimsenin zaruri ihtiyacı.O barındığı evden insana sorgu sorulmayacak.Evi lüks olmassa,evi şatafatlı,şatahatlı olmazsa.Peygamber (s.a.v.) Hazretleri çok gösterişli ve lüks evlere girmezdi.Kadınlar burayı iyi dinlesinler.Gösterişli,çok şatafatlı evlere girmezdi ALLAH Resulü.Evde resimler ,portreler,işte biblolar öyle eve girmezdi ALLAH Resulü.Gece manende gelmez.Gündüz de gelmez.Evinize gelmez.İnsanlar kendi kendilerini oyalıyorlar.Peygamber (s.a.v.) Hazretleri ZAHİT insandı.Züht Ehli idi.Herşeyin gösterişinden ,şatahatından, şatafatından kaçınırdı.Tuhafına gitmiş bir arkadaşın "ömrü boyunca üç çeşit yemek yemedi" dedim ben,bana telefon açtı."Bununla alakalı delil varmı? dedi."bir sürü "dedim ben."Yediğine dair bir tane delil getiremezsiniz yanlız" dedim.Hayatı boyunca aynı sofrada üç çeşit yemek yemedi.Öyle Züht Ehli idi.Bir elbisesi eskimeden ,ikinci bir elbise almazdı.Bunları anlatmaktan imtina ediyorum,sakınıyorum,çünkü bende öyle yaşayamıyorum.Ben bunları anlatmaktan imtina ediyorum.

 

İkincisi neymiş,belini doğrultmaya yarayıncaya kadar yediği yemekler.Yani belini doğrultacağı kadar.Abur cubur yemeyecek.Hepimiz semirmiş kuzular gibiyiz.Hepimiz.Herkes habire yiyor herşeyi.Oysa fazlası israf,fazlası haram.Fazlası uygun değil.Bize önce yediriyorlar,yediriyorlar sonra kilo vermek için bir daha para alıyorlar.Hem yemek için para veriyorsun,hem birde o yemekten kurtulmak için para veriyorsun.İki sefer para veriyorsun.Canım kardeşlerim az yiyin.Az.Ramazan çıktığında bütün oruç tutan Müslüman'lar kilo vermiş olarak çıkmalı.Her ders söylüyorum bunu.Söyliyeceğim de.Kilo vermiş olarak çıkacaksınız.Vallahi bu sözümde durmak için ben dahi tartılıyorum.Müslümanlar yemekten sorumlu sanki sadece ALLAH bizi affetsin

 

Üçüncüsü, birde üzerine giydiği giysiden sorgu,sual edilmeyecek.Ama hangi elbiseden gösteriş için değil,örtünmek için. Gösteriş için alınan bütün elbiselerden hesaba çekileceksiniz. Örtünmek için hariç.ALLAH Resulü'ne gelmiş birisi (s.a.v.) Hazretleri'ne "Ya Resulullah ! Ben iyi giyinmeyi seviyorum demiş""ALLAH verdiği nimeti kulunun üzerinde görmek ister "demiş. Bu Hadisi Şerifi örnek alarak insanlar Vakko'ydu, Makko'ydu,bir sürü markaydı,İtalyandı,Fransızdı giyiyor millet.Yerliyide bıraktılar.Bu gün Avrupa'da birşey moda oldu ,ertesi gün burada.Amerika'da birşey çıktı,ertesi gün Türkiye'de. Nufus oranı olarak Avrupa'da en çok cep telefonu olan ülke Türkiye. Avrupa bizim kadar cep telefonu sapığı değil. Sapık bizimkiler. Adamda 4 tane telefon var. Çalınca hangisi çaldı diye karıştırıyor birde. Sapık.Elinden düşmüyor.Yazıcak,çizecek,telefon açacak.Hayatı ona bağlamış.Hesabına kitabına bakmıyor ki.Ahireti düşünmüyor ki,o esnada ALLAH'ı zikretmeyi düşünmüyor ki,ibadeti düşünmüyor ki.Meleyani cep telefonun ile oynayacak.Oyna ALLAH oyna.Geçen yıllarda arkadaşın birisi itikafa girecek."efendim "diyor bana,"cep telefonumu alıyım mı ihtiyaç olursa mesaj çekerim oradan "diyor.Dedim bilgisayarıda al mail de çekersin ihtiyacın olurya, İnternette bağlıyalım dedim itikaf odasına.ALLAH bizi affetsin.O hale gelmişiz.

 

HALİD- EL VASITİ, BEYAN’IN şöyle dediğini nakletmiş ; Duyduğuma göre Tevrat'ta “Ey Ademoğlu başını sokacak bir ev,üstünü örtecek bir hırka ve bir parça ekmek sana yeter"şeklinde yazılıymış.(Kitabü’z-Zühd) Yani bu sadece Muhammedilere ait bir ölçü değil.Az yemek,bir ev ,bir hırka Tevrat'tada geçerli imiş.Yahudi'lerde sapıttı zaten.Onlarda Tevrat'a uymuyorlar,bizim Kur'an'a uymadığımız gibi.Yoksa onlarda bir hırkayla bir lokma ekmekle geçinecekler. ALLAH bizi affetsin.

 

Peygamber (s.a.v.)Hazretleri bu hadisi iyi dinlemenizi rica ediyorum.İyi dinleyin."Ümmetimden öyleleri vardır ki;birinizin kapısına gelsede bir dinar istese vermezsiniz.Bir dirhem istese yine vermezsiniz.Bir kuruş istese onuda vermezsiniz.Fakat o ALLAH'tan cennetini isteyecek olsa derhal verir.Şayet dünyayı isteyecek olsa,onu vermez.Dünyayı ona vermemesi o zatı hakir gördüğünden dolayı değildir.Öyleleri eski elbiseleri giyerler ,kimsede onlara iltifat etmez,bir konuda ALLAH'a yemin edecek olsa ,ALLAH onu doğru çıkartır"buyurmuştur .(Mecmau’z-zevaid,Tabarani,İhya)

 
 

Demek ki ümmetin içerisinden öyle fukara insanlar olucak ve insanlar onlara para dahi vermiyecekler.Onların halleri ahvalleri düşük olucak,toplumdan düşük.Ama onlar birşeye yemin etseler ALLAH onların yeminlerini yerine getirecek.Cenneti istese cenneti verecek.Ama dünyayı isterse ALLAH ona dünyayı vermiyecek niçin?ALLAH dostlarını dünya sevgisinden korur.ALLAH dostlarına dünya sevgisi vermez.ALLAH dostlarına makam sevgisi vermez.ALLAH dostlarına mevkii sevgisi vermez.ALLAH cümleyi o dostlardan eğlesin inşallah.

 

Resulullah(s.a.v.) Hazretleri "ümmetin içerisinde elbisesi olmadığından mescide veya namazgaha gelemeyecek durumda olanlar vardı.İmanları halka el açıp dilenmekten onları alı koyar.Üveys el karani ile furat b.hayyan el icli onlardandır." buyurmuştur".(Hılyetü’l-evliya)

 

Onların insanların içerisine mescide kadar gidebilecek elbiseleri yok,mescide gitmek için üzerlerini örtecek birşeyleri yok ve onlarda hiçkimseden de birşey istemiyorlar.ALLAH'tan korkuyorlar.İstemek yok.Dilenmek yok.Halini açmak yok.Halini arz etmek yok.Dünyada bir kimseye dünyalık olarak halini arz etmek yok.Benim şuyum eksikti ,benim buyum eksikti buyum fazlaydı,şuna ihtiyacım vardı demek yok.Tasavvuf bu.Züht Ehli olmak bu.İhtiyacını ALLAH'tan başkasına,hiçkimseye,hiçbir şeye söylemiyeceksin.Ancak ALLAH'a ihtiyacını beyan edeceksin.Ancak ALLAH'a.İnsanlara el açmak yok.Oysa şeriat olarak Şeri Ahkam olarak bir kimsenin bir başkasından birşey istemesinde bir behis yok.İhtiyacını istemesinde bir behis yok.Ama ALLAH dostları için ,ALLAH'ı sevenler için,Ehli Tasavvuf için yanlış ,eksik.Onlar ihtiyaçlarını bir başkasına aktarmıyacaklar.Benim şuyum eksik demiyecekler.Benim buyum eksik demiyecekler.Bu bana lazımdı ,bunu bana verirmisin demiyecekler.Kendi nefisleri için bir şey istemiyecek.Derviş kendi nefsi için,Sufi kendi nefsi için bir şey istemez.Mümin kendi nefsi için birşey istemez.İyi bir mümin.O ancak ALLAH için,ALLAH adına birşey ister.Kendine değil,ve ALLAH adına istediği bir şeyi kendi adına harcar,kendi cebine katar,kendi sırtına giyerse cehennemde ateşini hazırlamış olur.Cehennemde ateşini hazırlamış olur.Şimdi insanlar vakıfa diye topluyorlar,fukaralara diye topluyorlar,fakirlere diye topluyorlar,öğrencilere diye topluyorlar.Topluyorlar ALLAH'da topluyorlar.Bol bol akıtsan Fırat nehri gibi yeter demiyor hiç kimse.Osmanlı'da ve Osmanlı'dan önce vakıflarda çalışan insanlar vakfın asla ve asla hiçbir şeyinden faydalanmazlardı.Şimdi adam vakıftan maaş alıyor,vakıftan aylık alıyor,vakıftan yolluk alıyor,vakıftan yemek yiyor,vakıftan su içiyor,fukara için toplanmış yemekten yiyor,yiyor.Sanki kendiside fukara.Hiç kimse bakmıyor ki ona.Müslümanlar sanki yemek için yaratılmışlar.ALLAH bizi affetsin.

 

Enes b. Malik (ra) diyori :Resulullah(s.a.v.) "size cennet ehlini haber vereyim mi?Onlar üzerlerinde eski püskü elbise bulunan,zayıf ve düşkün kimselerdir.Şayet bir konuda ALLAH''a yemin edecek olsalar.ALLAH onları doğru çıkartır.(Buhari,Tabarani,Beyhaki)

 

Resulullah(s.a.v.)Hazretleri size cennet ve cehennem ehlini söylüyeyim mi?Cennet ehli güzel söze kulak veren,cehennem ehli de kötü söze kulak veren kimsedir "demiştir.(İbn Mace,Hılyetü’l-evliya)

 

Birisi gıybet ediyor dinliyorsan, birisi yalan söylüyorsa dinliyorsan, birisinin iftirasını dinliyorsan,birisinin bir başkası ile alakalı meselesini dinliyorsan cehenem ehlisin.Kötü söze kulak verdin.Kur'an ve sünnetin dışındaki heva ve hevese ait şeyleri dinliyorsan,onlara tabii oluyorsan,onları güzel ve iyi görüyorsan bilki cehennemde yerini hazırladın.Eğer Kur'an dinlemek seni sıkıyorsa,sohbet dinlemek seni sıkıyorsa,zikrullaha gitmek seni sıkıyorsa,camiye gitmek cemaate gitmek seni sıkıyorsa cehennemde yerini hazırla.Eğer Kur'an dinlemekten hoşlanıp dinliyorsan hoşlanıp seviyorsan,okumayı ve dinlemeyi.Bir sayfa dahi olsa günlük Kur'an'ı Kerim okuyun.Bir sayfa dahi olsa.Hadi yarım sayfa okuyun,3 ayet okuyun ,beş ayet okuyun. Muhakkak hergün Kur'an'ı Kerim okuyun.Kur'an'ı Kerim' i okumayı bilmeyen öğrenmeden giden bir mümin olmasın.Kur'an Şefaatçi olacak.Fıkıhını öğrenmeyen,güzel sözler öğrenmeyen bu dünyada ne işe yarayacak ki.Birine dinini tavsiye edebilecek kadar dini bilgin yok ise,birine iyiyi,doğruyu ,güzeli hayrı anlatacak kadar dini bilgin yok ise,bu dünyaya yemeğe ve içmeyemi geldin sadece?Yedirecekler , içirecekler, yatıracaklar ve uyutacaklar.ALLAH muhafaza eğlesin.

 

Hz.Ali (ra) diyorki: “Hazreti Resulullah(s.a.v) Fatıma'ya çeviz olarak bir elbise,bir kırba ve içi lif ile doldurulmuş deriden bir yastık "vermiştir.

 

Dikkat edin.Koca bir peygamber.O koskoca peygamberin gözünün nuru kızı Fatma.Bir elbise,bir su kırbası,birde hurma ipinden olma yastık.Ne erkekler böyle bir kız alırlar nikahlarına şimdi,nede kızlar böyle bir çeyizle giderler.Mümkün değil.Mümkün değil bu.Bu zamanda böyle bir kızı kendisine nikahlıyacak bir adam tanımıyorum ben.Nikahlasada 3 gün sonra der " senin neyin vardı ki ,ananın evinden ne getirdin ki sen?.Sen bir elbiseyle geldin başka hiçbir şeyin yoktu zaten."Ölünceye kadar o kızın kafasının etini yer o.Bunun yüzünden aileler dağılıyor.Gecenin yarısında kapımı çalıyorlar ."Noldu?" "Adam böyle ,böyle dedi Ananın evinden bu püsküyümü getirdin.Bu eskiyimi getirdin.Yok şunumu aldı anan,yok bunumu aldı anan?Senin anan bunu aldı ,benim anam bunu aldı"ALLAH muhafaza eğlesin.Kimse Hazreti Fatma'nın çeyizini düşünmüyor. Bilmiyorki. Bilmiyorki düşünsün.Öyle bir evde yaşamayı düşünmüyor ki ,hayal etmiyor ki.Tuhaf geliyor insanalara .Evinizin bir köşesine hasır seccade koyun.O hasırın üzerinde hiç olmazsa,2 saat ,3 saat,5 saat yatın diyorum hayal geliyor ,tuhaf geliyor insanlara.ALLAH muhafaza eylesin.

 

Hazreti Hasan (ra) Resulullah(s.a.v.)Hazretleri'nin yatağının abaye’den, yastığının ise lifle doldurulmuş yamalı bir yastıktan ibaret olduğunu söylüyor.(Müsned-i Ahmet)

 

ALLAH Resulü(s.a.v.)Hazretleri hurma ipinden olma bir hasırın üzerinde yatıp kalkardı. Birgün Hazreti Ömer ona döşek getirdi de,döşeği reddetmişti. ALLAH bizi affetsin.

 

Resulullah bir gün hasır üzerinde uzanmış yatıyordu.Yanına ÖMER Bin Hattab girdi.Hasır Resulullah'ın göğsünde iz yapmıştı.Ömer bunu görünce "Ey ALLAH'ın Resulü bundan biraz daha kaba bir yatak edinseniz"dedi. Resulullah'ta(s.a.v.)Hazretleri "Dünyadan bana ne ki.Benim ile dünyanın misali; ancak bir yaz gününde yolculuk yapan, bir ağaç altında gündüzün bir saatliğine gölgelenip,sonra da bırakıp yoluna devam eden kimsenin misali gibidir"dedi.(Müsned’i Ahmed,Mecmau’z-zevaid) O böyle yaşardı.

 

 

 

Ebu Hureyre diyorki:"Resulullah sizden biriniz nereye varacağını bimediği bir laf eder ve bu yüzden yetmiş sene ateşe düşer "dedi. (Müsned’i Ahmed) İnsanlar ne çekiyorsa dilinden çekiyor.

 

Ukbe b. Amir(ra) :"Resulullah(s.a.v.)Hazretleri'ne "Ya Resulullah kurtuluş nedir?" diye sormuş. O da "Dilini tut. Evine kapan ve günahlarını hatırlayıp ağla . İşte kurtuluş bunlardır."demiş.

 

3 haslet.

 

1-)Dilini tutacak.Dili tutmak ne olduğunu analatmama gerek varmı?Yalan ,gıybet,dedikodu,kötü söz,küfür,iftira dili tutmak.Bütün Ehli Tasavvuf.bütün dinler.bütün Tarikat'lar dili tutmayı emretmiş.Dili kötülüklerden korumayı emretmiş. Günümüzün Müslümanlar'ının ne yazık ki en büyük rahatsızlıklarından birisi bu .Dili Tutmak.Gıybet ,işi gücü gıybet,iftira .ALLAH muhafaza eğlesin.

 

2-)Evine kapanmak.Evine kapanmak demek evden dışarı hiç çıkmamak değil.İhtiyacı var ,gidecek ihtiyacını görecek gelicek.Haylaz haylaz dolaşmıyacak orta yerde.Burnunu dayıya dayıya vitrin seyretmiyecek sokaklarda.Aval aval dolaşmıyacak.İşine gidiyorsa,işine gidecek ,gelicek.Şöyle bir gezi vereyim,bir dolaşı veriyim,Bir hava alıverelim.ALLAH muhafaza eğlesin.Kurtuluş değilmiş.

 

3-)En önemlisi günahlarına ağlamak. Tenhada ,evde, mescidde, zikirde, dergahta,tekkede.Bir günah işlediğinizde eğer günahınıza ağlıyamıyorsanız,göz yaşı dökemiyorsanız;CENABIHAK sizi affetmez.Eğer bir günahtan kurtulduğunuza dair,günahlarınızın affına dair bir işaret bekliyorsanız,bir işaret istiyorsanız,sizin günahlara ağlamanızdır.Ne zaman ki günahlara ağlıyabiliyorsunuz,ne zamanki günahlarınız aklınıza geldiğinde gözleriniz yaşarıp,gözlerinizden damlalar akıyor ise bilin ki ALLAH sizi affetme yoluna kalkmış.Ve Hazreti Mevlana derki:"Eğer seni affetmeyi murad etmişse.seni gecenin yarısında kaldırır günahlarına siğim siğim ağlatır "diyor.Eğer siz gece yarısı kalkıp günahlarınıza ağlayamıyorsanız;o halinize oturun ağlayın.Eğer siz günah işlediğinizde,günahı küçük görüyorsanız,vallahi adım adım cehenneme gidiyorsunuz.Adım ,adım.Eğer günahı günah olarak görmüyorsanız, zaten küfür ehlisiniz.Eğer günahı günah olarak görmüyorsanız , küfür ehlisiniz.Günahı küçük görüyorsanız,adım adım cehenneme doğru gidiyorsunuz.Eğer o günahlarınıza ağlıyamıyorsanız, eğer o günahlarınıza hayıflanamıyorsanız, hiç olmazsa ağlar gibi yapamıyorsanız ve o günahlarınızdan memnunsanız,o günahlarınızdan bir hüzün üzerinize çökmüyor ise,gerçekten cehenneme odunsunuz.Çok acı bir şekilde söyleyim yüzünüze.Acı.Ama bu ALLAH bizi affetsin inşallah.

 

Cabir Bin Semüre diyor ki:"Resulullah (s.a.v.) Hazretleri sabah namazını kıldıktan sonra,güneş doğuncaya kadar namazgahında otururdu."(Tirmizi,Nesai)

 

Sabah namazından sonra oturup ,ALLAH'ı zikretmek sünnet.ALLAH Resulü sabah namazını kılar,sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar ALLAH'ı zikreder,ondan sonra gider kaylüle uyurdu.Sabah namazından sonra zikrullah yapmak,ders yapmak onun sünnetlerinden birisi idi.

 

Selmanı Farisi naklediyor ki:"Bir sinek yüzünden bir adam cennette ,bir başkası da cehenneme girmiştir.Kendisine bu nasıl olur dedikleri vakit "İki adam; putları olan ve onları kurban taktim etmek isteyen hiçbir kimseye müsade vermeyen bir kavimle karşılaşmışlar.Kavim adamlardan birisine,putlarımıza bir kurban takdim et diyince benim verecek hiçbir şeyim yok ki demesi üzerine,bir sinek bile olsa yeter demişler.Bunun üzerine oda putlara bir sinek takdim etmiş.Yolunu serbest bırakmışlar.Tabi adam bu yüzden cehennemi boylamış.Diğer adama yönelip ona "sende bir sinek dahi takdim etsen yeter" demişler.Fakat o Aziz ve Celil olan ALLAH'tan başkasına hiçbir şey kurban etmem" karşılığını verince boynunu vurmuşlar ve tabi o da bu yüzden cennete kavuşmuş.

 

Kurban ancak ALLAH'a dır.ALLAH'tan başka kime ne kurban ettiyse bir kimse cehennemlik amel işler.Sineği küçük gibi görebilir insan veya" nolucak ki bir horoz kurban ediverelim canım" veya "bir tavuk kurban ediverelim canım".Yani ALLAH'tan hariç.O insanın cehennemlik olmasına sebep.Neden?Küfür üzerine düştü.ALLAH muhafaza eğlesin. Şimdi insanalr putlara şikayet ediyorlar,putlara anlatıyorlar, putlara dertleniyorlar, koca koca adamlar.Koca koca adamlar.İnsanlar gidiyorlar şimdi buda heykelinin önünde yalvarıyorlar budaya.Gidiyorlar insanları şikayet ediyorlar.Buda ,put oturmuş oraya.Gidiyorlar putların önünde saygıya duruyorlar,saygı duruşunda duruyorlar.Gidiyorlar putlara mektup yazıyorlar. Putun bir tarafına bırakıyorlar.O okuyacakmış bir müddet sonra.Ondan sonrada cenneti düşünüyorlar ALLAH muhafaza eğlesin.

 

İbn-i Abbas Resulullah(s.a.v.)Hazretleri'nin söyle dediğini buyurmuş:"Bir rekat dahi olsa ,gece namazı kıln."(Mecmau’z-zevaid)

 

Teheccüd namazı gece namazı ayetle sabit.Demek ki Teheccüd namazı bazı ulemaya göre vacibe yakın.Hatta bazıları vacip demişler.Gece namazı iki rekat dahi olsa kılın.Gece namazı yatmadan kılınan namazdır.Bir kimse öğlen namazı vaktinden sonra yatmadan iki rekat namaz kılarsa o gece namazıdır.Eğer yatarda yarım saat ,bir saat uyudu,veya sabah namazından önce imsak bitmeden iki rekat namaz kılarsa o teheccüd namazı olur.Teheccüd namazı yatıpta kalktıktan sonra kılınan namaz,yatmadan önce kılınan namazdan daha evla , daha güzeldir.Hiç olmazsa iki rekat namaz kılın.

 

Yatmazdan önce abdestli yatmaya gayret edin. Abdest alıyorsunuz iki rekatta namaz kılar yatarsınız.Gece 1 den sonra uyanabileceğinizi tahmin etmiyorum.1 de olmadı yorgunsun.Her gün o namazı kılıyormusun, o gün yorgunsun kılda yat,yatsı namazından sonra.Niyet et "Yarabbi gece namazı yerine kalkabileceğimi ümit etmiyorum ,yorgunum,argınım,hastayım" kıl yat.ALLAH Resulü az ama devamlı ibadetten çok hoşlanırdı.Ve tavsiye ettiği ibadet o .Az ama devamlı olacak.ALLAH bizi affetsin inşallah.

 

Ebu Hureyre : "Resulullah (s.a.v.) Hazretleri ağız tadını bozan ölümü,çok sık anın "dediğini haber vermiştir.

 

Ölümü hatırlamak,insanın tadını bozar.Ölümü hatırlamak,insanın neşesini kaçırır,ölümü hatırlamak ,insanın dünyaya olan sevgisini bozar,ölümü hatırlamak , şan,şatahata olan düşkünlüğü izale eder,onu bozar.Ölümü hatırlamak ,çok yemek yeme isteğini bozar,ölümü hatırlamak günah işlemeyi bozar,insan günah işleyemez.Ölümü hatırlarsa insan ALLAH'a yaklaşır.İnsanlar şu anda dünyaya ata ,puta bu kadar düşkünse,ölümü hatırlayamadıklarından.Önceden Müslümanlar kabristanlarını yol üstüne koyarlardı.Tarlaya ,bağa, bahçeye giderlerken kabristandan geçer,hep ölümü hatırlarlardı.Derlerdi ki "Ölüm var buraya geleceğiz Mezarlıklarını şehirlerin hemen yanı başına yaparlardı.Ölümü hatırlamak için.Şimdi mezarlıklar şehirlerin dışında.Hatta insanlar su anda mezarlıklar bizim olsa diye bakıyorlar.Şu tekkenin mezarlığı bu kadar değil.Bu tekkenin mezarlığı bu 5 tane mezarlık değil.Buradan ileri doğru tekkenin mezarlığı.Ta o parka kadar.Üzerlerine ev yapmışlar .Tekkenin malı.Vakfın malı.Bu arkaya doğru vakfın malı bunlar.Satmışlar hep önceden.Ne olacak burayı da daha önceden samanlık yapmışlar zaten.Sonra bir spor tesisi yapmışlar.Bir samanlık olmuş,bir spor tesisi olmuş,bir buday ambarı olmuş ondan sonra ev olmuş. Ama her şey aslına rücu ediyor işte.CENABIHAK sonra tekke haline getirdi.Ölümü çok hatırlayacak insanlar.ALLAH bizi onlardan eğlesin inşallah.Haklarınız helal edin.Bizden yanada helal olsun inşallah.ALLAH rızası için el fatiha ma salavat. AMİN.

 


 

ÇEVİREN : İstek çalışkan - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  i-4 i-3 i-2 i-1 instagram
canliyayin
b 1
salavatıseba
b-3
b-4
b-5
b-6
b-7
b-2
b-8
b-9
Welcome 200GBP Bonus at Bet365 here.